اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۹۰۳۸۳ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۹۹۰۳۸۳ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۴۳۷۱۸۷۶ ۰۰۹۸
۰۹۳۵۷۶۱۱۸۲۲ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیام شمالی – روبروی پارک شهر - پاساژ باقریان

صنعت گستر پارس ۳۳۹۹۰۳۸۳-۰۲۱

تلفن

  • ۳۳۹۹۰۳۸۳ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  • ۳۳۹۹۰۳۸۳ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • ۹۱۲۴۳۷۱۸۷۶ ۰۰۹۸
  • ۰۹۳۵۷۶۱۱۸۲۲ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

 • تهران،
  خیام شمالی – روبروی پارک شهر - پاساژ باقریان