اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۹۰۳۸۳ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۹۹۰۳۸۳ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۴۳۷۱۸۷۶ ۰۰۹۸
۰۹۳۵۷۶۱۱۸۲۲ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیام شمالی – روبروی پارک شهر - پاساژ باقریان

دسته بندی محصولات صنعت گستر پارس ۳۳۹۹۰۳۸۳-۰۲۱


دسته بندی محصولات شیر صافی فولادی صنعت گستر پارس ۳۳۹۹۰۳۸۳-۰۲۱